Recension av boken Cyrillus Johansson. Från Askersund till Östersund
i tidningen Värmländsk kultur nummer 1 2009.

--BILD,TEXT & FORM--Recension av boken Cyrillus Johansson. Från Askersund till Östersund i Värmländsk Kultur nummer 1 2009
--BILD,TEXT & FORM--Recension av boken Cyrillus Johansson. Från Askersund till Östersund i Värmländsk Kultur nummer 1 2009
--BILD,TEXT & FORM--Recension av boken Cyrillus Johansson. Från Askersund till Östersund i Värmländsk Kultur nummer 1 2009
--BILD,TEXT & FORM--Recension av boken Cyrillus Johansson. Från Askersund till Östersund i Värmländsk Kultur nummer 1 2009

www.bildtextform.com