Klicka för större bild
Hedersomnämnande
Vackraste värmlandsboken 2005

Författare: Bengt Stjernlöf
Formgivning: Anita Stjernlöf-Lund
Förlag: Promatec
ISBN: 91-631-7561-4
Tryckår: 2005
Format: 175x245mm
Antal sidor: 448
Omslag: Hårdpärm, halvklot
Inlaga: Svart tryck
Inbindning: Linnetråd, kapitälband
och märkband

På Klarälvens vattensystem utfördes i nära 300 år ett mycket omfattande transportarbete med hjälp av enkla pråmar och "folkkraft". Detta nådde under senare delen av 1800-talet sitt maximum då varje år 15.000 ton järnprodukter och 3/4 miljoner plank fraktades på älvar och sjöar till utskeppningshamnarna vid Karlstad och Skoghall. Vid varje fors lastades godset ur för hand, bars eller kördes till nedsidan för att därifrån föras vidare i nya båtar. I några fall skedde detta sexton gånger innan lasten nådde Vänern.

I Transporter på Klarälven berättas för första gången hela historien om järnbrukens och sågverkens älv- och sjötransporter från 1600-talets början till dess att de ersattes av järnvägarna. Boken handlar också om försöken att skapa ett säkert och rationellt transportsystem, om kampen mellan dem som transporterade och edsägarna, om sluss- och kanalprojekt, om försök med ångbåtar och andra mekaniska hjälpmedel.

Skildringen av trafiken på Klarälvens vattensystem berättar även om företagsamhet och framförhållning men också om obeslutsamhet, kortsiktigt egoistiskt handlande och myndigheternas ständigt ändrade förutsättningar. Samtidigt pågick pråmdragandet under förhållanden som vi i dag knappast ens kan föreställa oss.

Boken innehåller över 80 fotografier av vilka många inte förut publicerats. Författaren har själv illustrerat texten med drygt 60 kartor, ritningar och diagram. Registren omfattar bl.a. 750 personer och 500 orter. Det rikhaltiga materialet i transporter på klarälven har inte tidigare funnits i tryckt form.

Se mer på www.promatec.se
bild,text&form ab Anita Stjernlöf-Lund Skagersviksg 23 653 42 Karlstad 070-6740990
anita@bildtextform.com