Klicka för större bild

Gustaf Fröding-Sällskapets
årsbok XL
Red.: Dag Nordmark
Förlag: BILD,TEXT&FORM i samarbete
med Gustaf Förding-Sällskapet
ISBN: 978-91-976300-1-6
Tryckår: 2008
Format: 145x215
Formgivning: Anita Stjernlöf-Lund
Antal sidor: 216
Omslag: Hård pärm, skyddsomslagdbild,text&form ab Anita Stjernlöf-Lund Skagersviksg 23 653 42 Karlstad 070-6740990
anita@bildtextform.com