Klicka för större bild

En bok om Högskolan, Universitetsfilialen och Lärarhögskolan

Redaktör: Lennart Andersson och Bo Hidén
Formgivning: Anita Stjernlöf-Lund
Förlag: Karlstad University Press
ISBN: 91-85019-19-4
Produktion: BILD;TEXT&FORM AB
Tryckår: 2003
Format: 215x275
Antal sidor: 316
Omslag: Hårdpärm med överdrag av
skinnimitation, skyddsomlag
Inlaga: Svart tryck, ett avsnitt med färgbilder
Inbindning: Linnetråd, kapitäl- och märkband

I boken behandlas den lokala högskolekulturen i Karlstad, dess framväxt, egenskaper och människor.

Den ena ambitionen är att bidra till kunskapen om utvecklingen av universitets- och högskoleutbildningen i Karlstad. Högskolan i Karlstad som fanns mellan 1977 och 1998 är i fokus. I boken behandlas också högskolans föregångare Universitetsfilalen i Karlstad och Lärarhögskolan i Karlstad. I boken dokumenteras, analyseras och bedöms olika processer och funktioner inom såväl utbildning som forskning. Vägen från högskola till universitet behandlas. Det finns olika uppfattningar om när universitetsprocessen startade. Det intensiva strategiska arbetet under de sista tio åren innan Universitetet kunde utropas 1998 beskrivs och diskuteras.

Den andra ambitionen är att ge en inblick i den lokala högskolekulturen genom att berätta om viktiga personer som rört sig i högskolans och dess föregångares nätverk som studenter, anställda eller samhällsintressenter. Studentperspektivet, studentinflytandet och studentlivet under olika tider ges stort utrymme. Många värmlänningar och andra har haft anknytning till högskolan eller dess föregångare, som studenter eller allmänt intresserade medborgare. Högskolan var en av Värmlands mest betydelsefulla organisationer. Dess historia är en viktig del av Värmlands historia.

Artiklarna är följaktligen dels dokumenterande och bedömande dels mera kåserande. Författarna är eller har varit aktörer i den händelserika process som lett till att Högskolan i Karlstad blev Karlstads universitet den 1 januari 1999.


bild,text&form ab Anita Stjernlöf-Lund Skagersviksg 23 653 42 Karlstad 070-6740990
anita@bildtextform.com