Klicka för större bild

 

Utgiven med inledning och kommentarer av Dag Nordmark
Förlag: Karlstad University Press
ISBN: 978-91-85335-96-1
Formgivning: Anita Stjernlöf-Lund
Produktion: BILD,TEXT&FORM
Tryckår: 2010
Format: 170x230 mm
Antal sidor: 80
Omslag: Mjuk pärm med flikar
Bindning: Lim

Gustaf Fröding är en av den svenska litteraturens främste lyriker men var verksam på flera områden. Under 1800-talets sista decennier arbetade han som journalist på den vänsterliberala Karlstads-Tidningen och skrev där en mängd tidningstexter av skiftande karaktär. Som journalist visar sig Fröding som en slagfärdig polemiker, infallsrik debattör och inte minst en hårdför granskare av orättvisorna i det oscarianska Sverige. Artiklarna förändrar den traditionella bilden av Fröding och visar att han ingalunda enbart var en ”tillvarons utlänning”.
Märkligt nog saknas ett trettiotal av Frödings tidningstexter i hans Samlade skrifter och i andra utgåvor av hans journalistik. Här presenteras för första gången Frödings ”glömda texter”, oavkortade, i den språkform de hade vid originalpubliceringen och försedda med kommentarer som sätter in dem i deras historiska sammanhang.bild,text&form ab Anita Stjernlöf-Lund Skagersviksg 23 653 42 Karlstad 070-6740990
anita@bildtextform.com