Klicka för större bild

Författare: S. Dahlstedt, A. Ehnmark,
U. Knutson
Formgivning: Anita Stjernlöf-Lund
Förlag: Geijersamfundet
ISBN: 91-974190-0-1
Produktion: BILD, TEXT&FORM
Tryckår: 2001
Format: 140x215mm
Antal sidor: 64
Omslag: Hårdpärm
Inlaga: Svart tryck
Inbindning: Linnetråd

I november 1999 gick den första Geijerdagen av stapeln vid Geijerskolan i Ransäter. Ett hundratal deltagare samlades i Erik Gustaf Geijers hembygd. Föreläsningar bjöds och samtal över kaffekoppar och matbord. En blek höstsol lyste över Klarälvsdalen.

Det har fallit sig naturligt att samla de föreläsningar som hölls under dagen till en skrift, och att låta Geijersamfundets ordförande landshövding Ingemar Eliasson inleda med en prolog . Redigeringen av anförandena har varit en tidskrävande process, där föredragshållarna själva lagt sista hand vid texterna. Resultatet är troget de ursprungliga framförandena, men överfört till läsbar text.

Alla tiders Geijer - ja, vi som arbetat med denna skrift vill nog mena att det finns en Geijertolkning för alla tider.

Som en röd tråd genom prolog och föredrag i denna skrift löper en uppfordran till reflektion över den egna tiden.

En levande klassiker, oroad och oroande - inte ett upphöjt oåtkomligt monument: sådan är Geijerbilden i denna skrift. Med den utgångspunkten vill Geijersamfundet fortsätta att inbjuda till samtal med honom.

Bokens förord av Rolf Ahlzén

Geijerstudier 9. Skrifter utgivna av Geijersamfundet.

Kan beställas från Geijerskolan:
expedition@geijerskolan.se
bild,text&form ab Anita Stjernlöf-Lund Skagersviksg 23 653 42 Karlstad 070-6740990
anita@bildtextform.com