Frödings landskap Gustaf Fröding-sällskapet
Klicka för större bild

Ett urval av Gustaf Frödings dikter
och texter presenterade av
Anita Fornäsgård
Redaktion: Anita Forsnäsgård,
     Maj-Lis Falck och Gunilla Otto
Foto: Per Berggrén
Grafisk form: Anita Stjernlöf-Lund
Förlag: BILD,TEXT&FORM i samarbete
     med Fröding-sällskapet
ISBN: 978-91-976300-5-4
ISSN: 1100-7532
Tryckår: 2009
Format: 215x245
Antal sidor: 96
Omslag: Hårdpärm, varmpräglad
      titel i guld, blanklaminat
Inlaga: Fyrfärgstryck
Inbindning: Linnetråd, kapitälband

Gustaf Fröding-sällskapets skriftserie XLI.
Frödings landskap vänder sig till den som vill bekanta sig med Gustaf Frödings liv och diktning och träda in i hans lanskap för en stund. Anita Forsnäsgård ger en personlig kommentar till utvalda texter av Fröding, vilka ger en bred bild av hans författarskap. Per Berggréns finstämda foton ackompanjerar texterna.

Information om Frödingsällskapet www.frodingsallskapet.se


bild,text&form ab Anita Stjernlöf-Lund Skagersviksg 23 653 42 Karlstad 070-6740990
anita@bildtextform.com