Klicka för större bild

 

Författare: Fröding-sällskapets styrelsemedlemmar
Formgivning: Anita Stjernlöf-Lund
Förlag: BILD,TEXT&FORM
ISBN: 91-974687-0-3
Produktion: BILD;TEXT&FORM AB
Tryckår: 2003
Format: 140x215
Antal sidor: 216
Omslag: Hårdpärm, skyddsomlag
Inlaga: Svart tryck
Inbindning: Linnetråd, kapitälband

Fröding-sällskapets årsbok XXXV.
Boken innehåller femton sinsemellan mycket olika uppsatser om Gustaf Frödings liv och diktning och om hur Gustaf Fröding-sällskapet på olika sätt arbetar för att förverkliga sin målsättning "att väcka och vidmakthålla intresset för Gustaf Fröding och hans verk".

De olika uppsatserna har skrivits av Ingemar Algulin, Ingemar Eliasson, Jerker Engblom, Kjell Fred-riksson, Gottfried Grafström, Håkan Hagegård, Erik Jansson, Barbro Järliden, Dag Nordmark, Gunilla Otto, Birgitta Rosén, Björn Sandborgh, Tomas Sköld, Knut Warmland och Katarina Wirebring.

På Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg möter Gustaf Fröding-sällskapet varje år i sin monter hundratals besökare med den raka frågan "Hur är Ditt förhållande till Gustaf Fröding?" Den som då säger "Han är väl död", får direkt svaret: "Gustaf Fröding är inte död - hans diktning lever!"


bild,text&form ab Anita Stjernlöf-Lund Skagersviksg 23 653 42 Karlstad 070-6740990
anita@bildtextform.com